Standard

BREED STANDARD/ RASSTANDARD (svenska längre ner på sidan)

 

A Breed Standard is the guideline which describes the ideal characteristics, temperament and appearance of a breed and ensures that the breed is fit for function. Absolute soundness is essential. Breeders and judges should at all times be careful to avoid obvious conditions or exaggerations which would be detrimental in any way to the health, welfare or soundness of this breed. From time to time certain conditions or exaggerations may be considered to have the potential to affect dogs in some breeds adversely, and judges and breeders are requested to refer to the Kennel Club website for details of any such current issues. If a feature or quality is desirable it should only be present in the right measure.

 

General Appearance

Powerful with muscular body. Has harmonious outline. Not appearing leggy in any way nor too low to the ground.

 

Characteristics

Powerful, stocky, athletic, imposing. Distinctive head with forbidding expression.

 

Temperament

Natural guarding instincts, vigilant and courageous without aggression. A good companion and very affectionate.

 

Head and Skull

Large with characteristic expression and appearance. The skull is broad, wider at ears than eyes. The upper region of the skull is slightly rounded from side to side. Pronounced stop forming a near right angle with the muzzle. Distinct median groove, lessens towards the back of the skull. The forehead is a prominent feature of the face but does not overhang it. The head is slightly furrowed with fine symmetrical wrinkles on each side of the median groove, but without excess. These are mobile when the dog is alert. Prominent cheeks due to very strong muscle development. The muzzle is powerful, short and slightly hollowed below the eyes with moderate folds, the width hardly decreasing towards the tip of the muzzle, when viewed from above looks square. Topline of muzzle is slightly turned up. Length from nose to stop between a quarter and one third of the length of the head. Broad, well-opened nostrils, well pigmented according to mask colour. Jaws very powerful and broad. Lower jaw curves upwards. The chin is well defined and must not overlap the upper flew excessively nor be covered by it. Upper flew thick, moderately pendulous in profile and shows a rounded lower line. In front, the edge of the upper lip meets with the lower lip then drops on each side, forming an inverted wide ‘v’.

 

Eyes

Oval, set wide apart. Frank expression. Showing no haw. Colour hazel to dark brown for dog with black mask, lighter colour tolerated in dogs with brown mask or no mask.

 

Ears

Relatively small, of slightly darker colour than coat. The front of the base of the ear is slightly raised. They must fall forward and down but not hang limply, the front edge being close to the cheek when the dog is alert. The tip of the ear is slightly rounded, not reaching beyond the eye. Set rather high, at the level of the upper line of the skull, appearing to accentuate its width even more.

 

Mouth

Undershot, the back of the lower incisors not in contact with the front of the upper incisors. Strong teeth, particularly the canines. Lower canines set wide apart and slightly curved. Incisors of good size, well aligned, especially in the lower jaw where they form an apparently straight line. Teeth not visible when mouth closed.

 

Neck

Strong, muscular and solid, skin supple and loose. Circumference almost equals that of head. The well defined dewlap starts at the level of the throat forming folds down to the forechest without exaggeration. Neck very broad at base merging smoothly into the shoulders.

 

Forequarters

Well laid shoulders, withers well defined. The legs are strong, exceptionally muscled and as straight as is compatible with a broad-chested dog. Pasterns strong and slightly sloping.

 

Body

Chest broad, powerful and deep, let down below the elbows. The depth of the chest is slightly more than half of the height of the dog at the withers. Ribs well sprung, but not barrel shaped. Back solid, broad and muscular. Topline as straight as possible and maintained while on the move. The length of the body is greater than the height at the withers as 11 is to 10 measured from the point of the shoulder to the point of the buttock. Underline slightly tucked up.

 

Hindquarters

Broad loin. Rather short and solid croup moderately sloping down to the root of the tail. Hind legs strong and muscular. Well angulated stifles. Well-developed second thigh. Low set hocks.

 

Feet

Strong. Toes tight. Nails strong and curved. Pads well developed and supple. Well up on his toes despite his weight. Hind feet slightly longer than front feet.

 

Tail

Very thick at the base. Tip preferably reaching the hock. Carried low. Raised when the dog is in action, but never curving over the back or curled. Kinked tail highly undesirable.

 

Gait / Movement

Movement is free, quite supple for his size and weight and close to the ground. Good drive from hindquarters, good extension of the forelegs. At a faster gait, the head is carried lower. Absolute soundness essential.

 

Coat

Fine, short and soft to the touch. The skin is thick and loose fitting, without excessive wrinkles. Folds on the ribs or limbs highly undesirable.

 

Colour

Self-coloured, in all shades of fawn, from mahogany to Isabella. Chocolate highly undesirable. Good pigmentation is desirable. Limited white patches are permissible on the chest and the extremities of the limbs. White patches on the head or body highly undesirable.

 

Three mask colours allowed:

 

Black mask – mask must not extend above the eyes. Slight black shading allowed on ears, skull, neck and down the topline. Nose black.

 

Brown mask – nose and eye rims are brown

No mask – coat is fawn, skin appears red, nose may be reddish.

 

Size

Ideal height at the shoulder: dogs 60-68 cms (23½ – 26¾ ins); bitches 58-66 cms (22¾ – 26 ins). Weight: dogs at least 50 kgs (110 lbs); bitches at least 45 kgs (99 lbs).

 

Faults

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 

Note:The male should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

(Interim, effective from January 2009, under review until June 2009)

Published with the kind permission of the Kennel Club

© The Kennel Club

 

STANDARD FÖR DOGUE DE BORDEAUX Grupp 2 FCI nr 116

 

BAKGRUND/ÄNDAMAL:

 

Dogue de Bordeaux är en av Frankrikes äldsta hundraser.

 

Den omnämns redan pa 1300-talet. I mitten av 1800-talet användes hundarna för jakt pa tex vildsvin, till hundslagsmal, som vakt av hem och och boskap eller som hjälpreda till slaktaren. 1863 ägde den första franska hundutställningen rum i Paris och där visades rasen under sitt nuvarande namn. Den förekom i olika typer; toulouse-, paris- och bordeaux-typ, varav den senare är ursprunget till dagens dogue de bordeaux. Rasen minskade kraftigt i antal under de båda världskrigen och var nära nog utrotad efter det andra världskriget, men fick en ny start under 1960-talet. (Det har förekommit fyra olika standardversioner inklusive denna)

 

HELHETSINTRYCK:

 

Rasen skall till typen vara en kortskallig, konkavlinjerad moloss. Den skall vara mycket kraftfull. Den mycket muskulösa kroppen skall utgöra en harmonisk helhet. Den skall vara något lågställd, dvs avstandet mellan bröstbenet och marken skall vara nagot mindre än bröstljupet. Undersätsig, atletisk och imponerande utgör den en mycket respektingivande helhet. Tiken skall ha mindre utpräglade drag än hanhunden.

 

VIKTIGA MATT_FÖRHALLANDE:

 

Kroppslängden, mätt fran armbåge till sittben, skall överstiga mankhöjden i proportionerna 11:10. Bröstljupet skall överstiga halva mankhöjden. Nospartiets maximala längd skall vara lika med 1/3 av hela huvudet. Nospartiets minsta längd skall vara 1 av huvudets längd. Skallens omkrets skall hos hanhunden vara nästan lika stor som mankhöjden.

 

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:

 

Som gammal kamphundsras är dogue de bordeaux försedd med vaktinstinkt, vilket gör den vaksam med stort mod, men aldrig aggressiv. Rasen är en god kamrat, mycket fäst vid och tillgiven sin ägare. Den skall vara lugn med jämnt humör och hög retningströskel. Hanhunden är i allmänhet dominant till karaktären.

 

HUVUD:

 

Huvudet skall vara stort, kantigt, brett, ganska kort och trapetsformat sett både framifrån och ovanifran. Linjerna i skalle och nosparti skall vara konvergerande (framat).

 

Skallparti: Hos hanhunden skall omkretsen på skallen vid dess bredaste del vara nästan densamma som mankhöjden. Hos tiken får omkretsen vara något mindre. Huvudets volym och form är en följd av de välutvecklade tinningarna, det utfyllda partiet under ögonen, okbågarna och bredden på underkäken. Den övre delen av skallpartiet skall vara lätt välvd. Pannfåran skall vara djup. Dess ljup minskar mot bakre delen av skallen. Pannan dominerar ansiktet, medn skall likväl ha mer bredd än höjd. Huvudet skall ha regelbundna rynkor på båda sidorna om pannfåran. Dessa djupa ”bekymmersrynkor” är mycket rörliga beroende pa om hunden är uppmärksam eller ej.

 

Stop: Stopet skall vara mycket kraftigt markerat och bilda en närmast rät vinkel (95-100 grader) mot nospartiet.

 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara bred med mycket öppna näsborrar. Den skall vara välpigmenterad i harmoni med masken. Uppnäsa är tillåtet, men utan överdrifter sa att den blir riktad mot ansiktet.

 

Nosparti: Nospartiet skall vara kraftigt, brett, tjockt men inte plufsigt under ögonen. Det skall vara ganska kort. I profil skall den övre linjen vara mycket lätt konkav med lätt markerade rynkor. Bredden skall avta något ovanför nostippen. Ovanifran sett skall nospartiet vara kvadratisk. Nospartiets linjer skall bilda en mycket trubbig vinkel uppat mot skallens övre del. När huvudet halls horisontellt skall den yttersta delen av det tvärt slutande, vid basen tjocka och breda nospartiet befinna sig framför en vertikal linje, som tangerar nostryffelns främre del. Nospartiets omkrets skall vara ungefär ”/# av huvudets. Längden skall vara mellan 1 och 1/3 av huvudets totala längd, räknat fran nostryffeln till nackknölen. Dessa gränser (högst 1/3 och minst 1 av huvudets totala längd) är tillatna men ej önskvärda. Den ideala längden skall ligga mellan dessa gränsvärden.

 

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara mycket kraftiga och breda. Rasen skall ha underbett (underbettet är ett raskarakteristikum). De undreincisiverna skall ligga framför och utan kontakt med de övre. Underkäken skall vara uppsvängd. Hakan skall vara väl markerad och får aldrig överdrivet skjuta framför överläppen eller döljas av denna. Tänderna skall vara starka, särskilt hörntänderna. De undre hörntänderna skall vara något utatriktade och lätt böjda. Incisiverna skall vara placerade på linje, särskilt i underkäken där de skall bilda en tydlig rät linje.

 

Läppar: Överläppen skall vara tjock, mattligt nedhangande och ”dragen bakåt”. Sedd från sidan skall den bilda en avrundad kurva. Den skall täcka underkäkens sidor. Framtill skall överläppen ligga an mot underläppen och sedan falla ned pa vardera sidan och där bilda formen av ett upp- och nervänt V.

 

Kinder: Kinderna skall vara framträdande genom den mycket kraftigt utvecklade muskulaturen.

 

Ögon: Ögonen skall vara ovala och placerade brett isär. Avstandet mellan de inre ögonvrarna skall vara ungefär 2 ganger ögonöppningens längd. Blicken skall vara frimodig. Bindhinnorna far ej vara synliga. Färgen skall vara hasselnötsbrun till mörkbrun på hundar med svart mask. Ljusare färg accepteras, men är ej önskvärd pa hundar med röd mask eller ingen mask alls.

 

Öron: Öronen skall vara relativt små och till färgen något mörkare än pälsfärgen. Vid ansättningen skall den övre linjen vara nagot lyft. Öronen skall falla nedåt men inte hänga löst. Den främre kanten skall ligga an mot kinden när hunden är uppmärksam. Nedtill skall öronen vara lätt avrundade. De skall inte nå längre fram än till ögonen. Öronen skall vara ganska högt ansatta i linje med skalltaket, där de bidrar till att accentuera storleken pa huvudet.

 

HALS: Halsen skall vara mycket stark, muskulös och nästan cylindrisk. Huden skall vara riklig, lös och smidig. Halsens omkrets skall vara nästan densamma som huvudets. Mellan huvudet och halsen skall det finnas en tvärgaende föga markerad, lätt välvd fåra. Halsens profil skall vara lätt konvex. Den väl framträdande hakpasen skall börja vid strupen och bilda ej alltför lösa veck mot förbröstet. Halsen skall vara mycket bred vid basen och vara väl ansatt i skulderpartiet.

 

KROPP:

 

Överlinje: Överlinjen skall vara stark

 

Manke: Manken skall vara väl markerad

 

Rygg: Ryggen skall vara bred och muskulös

 

Länd: Länden skall vara bred, tämligen kort och stark

 

Kors: Korset skall slutta mattligt mot svanssättningen

 

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara kraftig, lång, djup, bred och nå nedanför armbagarna. Bringan skall vara bred och kraftig och underlinjen konvex mellan armbagarna. Revbenen skall vara långa och väl välvda men inte tunnformade. Bröstomfanget bör överstiga mankhöjden med 0,25-0,35 m.

 

Underlinje: Underlinjen skall bilda en jämn kurva från den djupa bröstkorgen till den tämligen uppdragna och fasta buklinjen. Den får aldrig vara varken hängande eller vinthundslik.

 

Svans: Svansen skall vara mycket tjock vid roten. Svansspetsen skall gärna nå till hasleden, men inte längre. Svansen skall bäras lågt och får varken ha knyck eller krok. Den skall vara smidig. Svansen skall bäras hängande i vila men höjs i rörelse till 90-100 grader fran hängande. Den far aldrig bäras böjd in över ryggen eller rullad.

 

EXTREMITETER:

 

FRAMSTÄLL:

 

Benstommen skall vara kraftig och frambenen skall vara väl musklade.

 

Skulderblad: Skulderbladen skall vara kraftiga med tydligt framträdande muskulatur. De skall vara snedställda och ha en vinkel pa ungefär 45 grader mot hosisontallinjen. Vinkeln mellan skuldra och överarm skall vara något mer än 90 grader.

 

Överarm: Överarmarna skall vara mycket muskulösa.

 

Armbagar: Armbagarna skall vara bakatriktade. De skall varken ligga för tätt an mot kroppen eller vara för utuatvridna.

 

Underarm: Underarmarna skall, sedda framifran, vara raka eller något utatvridna pa ett sadant sätt att de söker sig mot mittlinjen framför allt hos hundar med mycket omfångsrik bröstkorg. Sedda fran sidan skall underarmarna vara lodrätt ställda.

 

Handlov: Handlovarna skall vara kraftiga. Sedda i profil skall de vara lätt vinklade. Sedda framifran kan de ibland vara nagot utatriktade för att kompensera de lätt inatvridna underarmarna.

 

Tassar: Framtassarna skall vara starka med slutna tår och böjda och starka klor. Trampdynorna skall vara välutvecklade och smidiga. Hunden skall, trots sin vikt, gå ordentligt på tårna.

 

BAKSTÄLL: Bakstället skall vara kraftfullt med stark benstomme och goda vinklar. Sett bakifran skall bakstället med de helt parallella och lodrätt ställda benen ge intryck av kraftfullhet, fastän bakstället är något mindre brett än framstället.

 

Lår: Låren skall vara mycket välutvecklade och tjockka med väl synlig muskulatur.

 

Knäled: Knälederna skall sta parallella med kroppens mittlinje eller vara lätt utatriktade.

 

Underben: Underbenen skall vara relativt korta och muskulösa.

 

Has: Haslederna skall vara lagt ansatta och seniga. Hasvinkeln skall vara mattligt öppen.

 

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kraftiga utan sporrar.

 

Tassar: Baktassarna skall vara något längre än framtassarna. Tårna skall vara slutna.

 

RÖRELSER:

 

För att vara en moloss skall rasens rörelser vara ganska smidiga. Stegen skall vara långa, mjuka och marknära. Bakbenen skall ha bra påskjut och frambenen bra räckvidd, särskilt i trav som är den rörelse som föredras. Vid ökad trav har huvudet en tendens att sänkas och överlinjen att slutta framåt, samtidigt som frambenen tenderar att närma sig mittlinjen när de förs langt framåt. Kort galopp med lodrät förflyttning är ganska viktig. Rasen skall vara kapabel till stor hastighet i marknära språng över korta distanser.

 

HUD:

 

Huden skall vara tjock och väl tilltagen.

 

PÄLS:

 

Pälsstrukturen skall vara fin, kort och mjuk vid beröring.

 

Färg: Enfärgat i alla nyanser av rödgult-fran mahogny till isabella (gulvit). Bra pigmentering bör eftersträvas. Smärre vita fläckar är tillatna pa bröst och tassar.

 

Mask: Variant 1:

 

SVART MASK. Masken är ofta föga utbredd och far inte gå upp över skallpartiet. Den får förekomma tillsammans med lätta mörka skuggningar pa skallen, öronen, halsen och ryggen. Nostryffeln skall da vara svart

Variant 2:

 

RÖD MASK. Nostryffeln är då kastanjebrun och såäven ögonkanterna.

 

Variant 3:

 

UTAN MASK. Pälsfärgen är rödgul. Huden förefaller röd. Nostryffeln är här rödaktig eller rosa.

 

STORLEK/VIKT:

 

Mankhöjden skall nästan motsvara omkretsen på huvudet.

 

Mankhöjd: Hanhund: 60-68cm

 

Tik: 58-66cm

 

En avvikelse pa –1 eller +2 tolereras.

 

Vikt: Hanhund: Minst 50kg

 

Tik: Minst 45 kg

 

FEL:

 

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhallande till graden av avvikelse.

 

ALLVARLIGA FEL:

 

-kort runt huvud med utstående ögon

 

-bulldogtyp (flat skalle, nosparti kortare än 1 av huvudets längd.

 

-påtagligt sned underkäke

 

-konstant synliga incisiver när munnen är stängd

 

-karprygg

 

-sammanväxta svanskotor (ej svansknyck)

 

-inatvridna framtassar (även lätt)

 

-överdrivet utatvridna framtassar

 

-platta lår

 

-alltför raka hasvinklar

 

-alltför övervinklad, hund som står underställt

 

-kohasighet eller hasvidhet

 

-styltiga eller rullande bakbensrörelser

 

-överdrivet tung eller hes andning

 

-vitt på svanstippen eller på framsidirna av benen ovanför

 

handloven resp. hasleden

 

DISKVALIFICERANDE FEL:

 

-långt, smalt huvud med föga markerat stop, och ett nosparti

 

Som överstiger 1/3 av totala huvudets längd.

 

(avsaknad av huvudtyp)

 

-nosparti som är parallellt med eller fallande från skallens

 

överlinje, böjd nosrygg

 

-sneda käkar

 

-ej underbett

 

-konstant synliga hörntänder med stängd mun

 

-konstant synlig tunga med stängd mun

 

-svans som samtidigt har sammanväxta kotor,

 

är vriden at sidorna eller är missbildad (korkskruvssvans kroksvans)

 

-atrofierad svans

 

-vridna underarmar med mycket svaga handlovar

 

-alltför raka hasleder

 

-vitt på huvudet eller kroppen

 

-annan pälsfärg än rödgul

 

TESTIKLAR:

 

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

 

normalt belägna i pungen.

 

SVENSK KOMMENTAR TILL STANDARDEN FÖR DOGUE DE BORDEAUX:

 

Överdrifter som menligt kan påverka hunden fysiskt skall varken premieras i utställningsringen eller aveln.

Copyright © All Rights Reserved www.dogues.se • lasse@dogues.se